COST CALCULATOR

Use our form to estimate the initial cost of renovation or installation.

REQUEST A QUOTE
Download Brochures
Download BrochureDownload Summary

ZALEWARKA SZCZELIN i krawędzi

Zalewarki są urządzeniami przeznaczonymi do zalewania szczelin dylatacyjnych, wykonywanie „szwów” pomiędzy pasami mas bitumicznych, zamykanie struktury krawędzi mas bitumicznych, naprawa spękań w utwardzonych nawierzchniach dróg, uszczelnianie krawędzi elementów wbudowywanych w drogi (np. tramwajowych pętli indukcyjnych, połączeń „szyna – beton” itp.)

Zalewarka BPM-500 jest urządzeniem przeznaczonym do zalewania szczelin dylatacyjnych, wykonywania „szwów” pomiędzy pasami mas bitumicznych na drogach oraz na lotniskach, zamykania struktury krawędzi mas bitumicznych, naprawy spękań w utwardzonych nawierzchniach dróg, uszczelniania krawędzi elementów wbudowywanych w drogi (np. tramwajowych pętli indukcyjnych, połączeń „szyna – beton” itp.)

Mieszadło z poziomymi ostrzami.

Wąż podgrzewany elektrycznie.

Samodzielny silnik diselowy.

Napęd hydrauliczny.

– Dodatkowa opcja: lanca gorącego powietrza do czyszczenia i wygrzewania szczeliny przed zalewaniem.

Wydajność: 10 l/min.

  • ZALEWARKA SZCZELIN BPM-500

    ZALEWARKA SZCZELIN BPM-500

    MORE